Traddodiadau a dathliadau’r Flwyddyn Newydd ar hyd a lled y byd

Dathlir Nos Galan ar draws y byd, fel arfer trwy gerddoriaeth, dawnsio, bwyta, dathlu gyda ffrindiau agos a theulu neu fynychu sioeau tân gwyllt a cherddoriaeth.


Sbaen

Mae pobl leol yn bwyta 12 grawnwinen ar ganol nos i anrhydeddu traddodiad a ddechreuodd yn y 19eg Ganrif, yn y gobaith y daw â blwyddyn o lwc dda.


Yr Alban

Dylai’r person cyntaf i ddod i mewn i’ch tŷ ar ôl hanner nos ar Ddydd Calan fod yn wryw â gwallt tywyll ac â rhoddion o lo, halen, bara byr a wisgi. Credir bod y traddodiad hwn yn dod â lwc dda a ffortiwn da am y flwyddyn.


Brasil

Teflir blodau gwyn i’r cefnfor ar Nos Galan. Mae hyn er mwyn gwneud offrymau i Yemoja sy’n brif dduwdod dŵr ac sy’n rheoli’r moroedd.


Gwlad Groeg

Hongian nionod wrth eu drysau. Mae Groegiaid yn credu bod nionod – neu winwns  – yn symbol o aileni, felly mae winwnsyn sy’n hongian yn hyrwyddo twf trwy gydol y flwyddyn newydd.


Chile

Cynhelir offeren mewn Mynwentydd fel y gall pobl eistedd gyda’u teuluoedd ymadawedig a’u cynnwys yn y dathliadau.


Twrci

Ysgeintiwch halen ar garreg eu drws pan fydd y cloc yn taro hanner nos. Mae hyn yn hybu heddwch a ffyniant trwy gydol y flwyddyn newydd.


Mwynhewch eich dathliadau Nos Galan a chymerwch amser i fyfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf hon 2023. Beth ydych chi wedi’i ddarganfod amdanoch chi’ch hun? Beth ydych chi wedi’i ddysgu? Beth wnaeth i chi wenu?

Gan ddymuno 2024 hapus ac iach i chi gyd.