Taliadau i ddarparwyr sy’n cyflwyno taflenni amser dros Ŵyl Banc y Gwanwyn

Hoffai’r Tîm Cynnig Gofal Plant eich gwneud yn ymwybodol o’r canlynol: , oherwydd y Gŵyl Banc Gwanwyn sydd i ddod ar Fai 30, gwnaed trefniadau ar gyfer taflenni amser a fydd yn cael eu cyflwyno rhwng dydd Gwener Mai 26 a 10yb ddydd Mercher Mai 31, i’w talu i gyfrifon darparwyr ddydd Gwener ar Fehefin 2, yn amodol ar drefniadau eu banc eu hunain. Fodd bynnag, efallai y bydd darparwyr yn profi ychydig o oedi cyn derbyn tâl yr wythnos nesaf.