Cynllun hyfforddi wedi ei bersonoli ar gyfer eich cwmni chi

Rydym wedi llunio arolwg  byr a fydd yn ein helpu i ddeall eich sefyllfa staffio bresennol. O wneud hyn gallwn lunio cynllun hyfforddi yn arbennig ar eich cyfer chi, ynghyd ag arweiniad o’r hyn y mae angen i chi ei wneud nesaf.

Os hoffech dderbyn cynllun hyfforddi personol ar gyfer eich sefydliad chi cliciwch yma