Ehangu Cyllid Blynyddoedd Cynnar Briff Cyfathrebu 2022

Hoffem eich diweddaru ar ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd ati’n raddol i ehangu’r ddarpariaeth ar gyfer y blynyddoedd cynnar er mwyn cynnwys pob plentyn dwy flwydd oed, gan roi pwyslais penodol ar gryfhau’r ddarpariaeth Gymraeg. Gwelwch gyfathrebiad briffio ynghlwm.

Diolch,

Cangen y Blynyddoedd Cynnar (Dechrau’n Deg)

Ehangu Cyllid y Blynyddoedd Cynnar – PDF