Chwarae Cymru Canllawiau gwaith chwarae – ar gael mewn print

I ddathlu Diwrnod y Llyfr, Chwarae Cymru rydym yn cynnig fersiynau wedi’u hargraffu o’n canllawiau gwaith chwarae – yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yng Nghymru, gallwch archebu copïau o’r canllawiau – tra pery’r cyflenwad! Mae’r canllawiau yn rhad ac am ddim, ac ar gael am dâl postio bychan:

  • Hyd at bedwar canllaw – £5.00
  • Hyd at wyth canllaw – £7.50

Mae nifer cyfyngedig o’r canllawiau ar gael, felly er mwyn sicrhau tegwch gofynnwn i chi archebu dim ond un copi yr un neu un i’ch mudiad (ym mhob iaith) ac ond archebu’r cyfrolau fydd o ddefnydd i hysbysu eich gwaith a’ch dysg.

Crynodeb i’ch atgoffa am y canllawiau gwaith chwarae:

Canllawiau gwaith chwarae – ar gael mewn print – Chwarae Cymru