CWLWM

Mae ‘Cwlwm’ yn uno pum sefydliad blaenllaw gofal plant Cymru i ddarparu gwasanaeth integredig dwyieithog fydd yn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl ar gyfer plant a theuluoedd ledled Cymru.

Mae ‘Cwlwm’ yn gasgliad o bum mudiad gyda’r Mudiad Meithrin yn brif sefydliad. Mudiadau ‘Cwlwm’ yw Blynyddoedd Cynnar Cymru, Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs, Mudiad Meithrin, National Day Nurseries Association (NDNA Cymru) a PACEY.

Nod: Bydd ‘Cwlwm’ yn cynorthwyo’r Llywodraeth i sicrhau bod teuluoedd ar draws Cymru yn gallu cael mynediad at ofal fforddiadwy o safon i greu gofal plant hyblyg a chyfleon chwarae i gwrdd â gofynion rhieni a theuluoedd.

Our partners

Project’s partners