Diweddariad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae arbenigwyr Iechyd Cyhoeddus yn atgoffa rhieni yng Nghymru i gadw plant i ffwrdd o leoliadau ysgol a gofal plant os ydynt sâl ac â thwymyn arnynt, hyn yn dilyn cynnydd mewn afiechydon fel ffliw.  

Mae datganiad y wasg llawn Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) yn cynghori y dylai plant sydd yn sâl ac â thwymyn (gwres uchel) aros gartref nes byddant yn teimlo’n well, a bod y dwymyn drosodd. 

Efallai yr hoffai lleoliadau basio’r cyngor hwn ymlaen i rieni/gofalwyr. 

Hefyd, mae padlet ICC, sy’n cynnwys adnoddau cysylltiedig, wedi ei ddiweddaru â chyngor ar beth i’w wneud os oes gan blentyn wres uchel. 

Mae gan wefan ICC fwy o wybodaeth ar afiechydon y gaeaf.   

 Bydd AGC yn cynghori pob lleoliad cofrestredig o’r diweddariad hwn.