Diwrnodau Ymwybyddiaeth

Noson Burns 2023Ionawr 25 

Dathlir Burns Night yn flynyddol yn yr Alban ar Ionawr 25 neu tua hynny. Y mae’n nodi bywyd a gwaith y bardd. 

 

Wythnos Genedlaethol Dweud Stori 2023 – Ionawr 28 – Chwefror 5 

Bydd Wythnos Genedlaethol Dweud Stori’n digwydd mewn clybiau dweud stori, theatrau, amgueddfeydd, ysgolion, mannau cyfarfod y ‘spoken word’ a chartrefi gofal (lle mae’r digwyddiad yma wedi bod yn tyfu’n gyson bob blwyddyn!). 

Lle bynnag y cynhelir y digwyddiadau, bydd gwe o storïau’n cael eu gwehyddu’n hudol rhwng y storïwr a’r gwrandawr. 

 

Dydd Santes Dwynwen – Ionawr 25, 2022 

Ystyrir Dydd Santes Dwynwen yn ddydd cyfatebol i Ddydd Sant Ffolant. 

Mae’r digwyddiad blynyddol hwn yn dathlu santes cariadon Cymru, Dwynwen. Yn union fel y fersiwn adnabyddus iawn, Dydd Sant Ffolant, Dydd Santes Dwynwen yw diwrnod mwyaf rhamantus y flwyddyn yn y calendr Cymreig. Cewch wybod mwy yma