Cyfle am Secondiad – Cynghorwyr Proffesiynol Dysgu Sylfaen

Y mae ar hyn o bryd ddwy swydd secondiad wag yn cael eu hysbysebu, yn Nhîm Dysgu Sylfaen. Gofynnwn ichi rannu gwybodaeth am y swyddi gwag hyn â’ch rhwydweithiau. Ceir hyd i wybodaeth bellach ar y swyddi gwag yma yma.