Gweminar Tâl Salwch Statudol

Dydd Mawrth, Mawrth 7fed 11.45-12.45 Ar-lein

Ymunwch â’r weminar hon i edrych ar bwy sy’n gymwys ar gyfer yr uchod, sut i gyfrifo a thalu Tâl Salwch Statudol, beth yw dyddiadau cymhwyso a chyfnodau cysylltu, a pha gofnodion i’w cadw.

Bwciwch yma