Cefnogaeth gan CThEM – taliadau Statudol – beth i’w talu a pha bryd.

Pan fydd cyflogai’n dod yn rhiant neu’n mynd yn sâl, ydych chi’n gwybod pa daliadau y mae ganddynt hawl iddynt, a sut i’w cyfrifo? Cewch wybod trwy ymuno â gweminarau byw CThEM.  

Taladau Mamolaeth a Thadolaeth Statudol mae’r weminar hon yn ymdrin â phwys sy’n gymwys, i faint y mae ganddynt hawl, hawlio’n ôl cyfran – neu’r  cyfan – o’r hyn yr ydych yn ei dalu, cadw cofnodion, diwrnodau cadw mewn cysylltiad.    Cofrestru yma 

Tâl Salwch Statudol  Mae’r weminar hon yn ymdrin â phwy sydd â hawl i  dderbyn Tâl Salwch Statudol, sut y caiff ei gyfrifo, pa pryd i’w dalu, pa rai yw’r  dyddiau cymhwyso a’r cyfnodau cysylltiol , a pha gofnodion i’w cadw. Cofrestru yma 

Galwch ddod o hyd i fwy o help yma: Pecyn cymorth ar gyfraniadau Yswiriant Gwladol a thaliadau statudol

Cofrestrwch i dderbyn y bwletin cyflogwyr i wneud yn siŵr bod gennych y wybodaeth ddiweddaraf ar bynciau’n ymwneud â’r gyflogres