Arolwg – Incwm a gwariant darparwr gofal plant a chwarae

Mae Llywodraeth Cymru am ddeall mwy am incwm a chostau rhedeg busnes gofal plant.

Bydd hyn yn help iddynt wrth adolygu’r penderfyniadau ar gymorth a wneir ganddynt, megis y cyfraddau yn ôl yr awr y maent yn ei dalu am raglenni a ariennir (e.e. Y Cynnig Gofal Plant) a mathau eraill o gefnogaeth a gynigir i ddarparwyr.

Gofynnir ichi gwblhau’r arolwg  yma. Os hoffech help i gwblhau’r arolwg, gallwn ni eich helpu.  Cysylltwch â ni.