Ariannu Cynaliadwyedd – Moondance

Grantiau o £1500 yn dal ar gael i Glybiau Allysgol

 

Gwyddom fod nifer o glybiau’n eich chael hi’n anodd o ran cynaliadwyedd a’u bod wedi cyrchu a chael eu hariannu gan sefydliad Moondance (The Moondance Foundation) i gefnogi lleoliadau ar hyd a lled Cymru.

Mae rhai grantiau gwerth  £1,500 yr un yn dal ar gael i  gefnogi cynaliadwyedd lleoliadau.

Gall eich Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant rhanbarthol eich cefnogi ag unrhyw gwestiynau ac â’r cais ei hun.

Gwelwch ffurflen gais yma.