Cyhoeddi canllaw cymhwyster gwaith chwarae

Mae’r canllaw ar  gymhwyso mewn Gwaith Chwarae yn un cryno er mwyn helpu gweithwyr chwarae, cyflogwyr a rheolwyr i ddeall yn well y cymwysterau gwaith chwarae sydd ar gael yng Nghymru.
Y mae’n cynnwys gwybodaeth ar:

  • yr hyn yw gwaith chwarae?
  • llwybr cynnydd gwaith chwarae
  • y cymwysterau sydd eu hangen

Darllen y canllaw cymwysterau gwaith chwarae