Diolch i chi gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol