Cymhorthfa Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cwrdd â chynrychiolwyr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i drafod cyllido’ch prosiect.

Dychwelwch y ffurflen archebu isod at:

Huw/lewis@gavo.org.uk

Sally.morgan@gavo.org.uk

Dydd Mercher 12 Mehefin 2024

Canolfan Arloesi, Festival Drive, Glyn Ebwy, Np23 8XA

Bydd y diwrnod yn cael ei redeg ar sail apwyntiad yn unig, lle bydd pob grŵp neu unigolyn yn cael tua 30 munud gyda’r Swyddog Grantiau Laura Jenkins

Mae apwyntiadau bore a phrynhawn ar gael.

Mae apwyntiadau bore a phrynhawn ar gael