The Playwork Foundation

Ffurfiwyd y sefydliad, The Playwork Foundation, ar gyfer gwaith chwarae, gweithwyr chwarae a chwarae.

Yn nes ymlaen eleni byddant yn croesi Mur Hadrian am 22ain Gynhadledd Fyd-eang Tairblynyddol y   Gymdeithas Chwarae Ryngwladol (IPA), sydd i’w chynnal yn Glasgow ym mis Mehefin.

Bydd Playwork Foundation, i ddathlu’r flwyddyn eithriadol hon i waith chwarae, a chan ystyried yr argyfwng costau byw, yn cynnig aelodaeth am ddim am  2023/24, ac maent yn edrych ymlaen at groesawu gweithwyr chwarae i ymuno â nhw.

Join us – The Playwork Foundation