Mae OPAL yn dod i Gymru

Mae’r mudiad chwarae awyr-agored a dysgu,  OPAL (Outdooor Play And Learning) wedi ymestyn i  Gymru ac yn cynnig rhaglen gwella ysgolion o dan arweiniad mentor, sy’n mynd i’r  afael â phob un o’r 18 maes

y mae’n rhaid i ysgol gynllunio ar eu cyfer os ydynt am wella, mewn ffordd gynaliadwy, ansawdd chwarae.  Rhaglen Gynradd OPAL yw’r unig un o’i math, un sy’n cyfuno elfennau o welliannau strategol mewn ysgolion, cynllunio ar gyfer gweithredu, hunanwerthuso, sgiliau gwaith chwarae, hunanwerthuso, sgiliau a gwybodaeth gwaith chwarae ac ugain mlynedd o ymchwil weithredol.

Os ydych yn gweithio gydag ysgol neu’n gwybod am ysgol a allai fod â diddordeb, mynwch gip ar y wefan a chofrestrwch ddiddordeb mewn cyfarfod dechreuol di-dâl.

The OPAL Primary Programme – Chwarae a Dysgu Awyr-agored