Y canllawiau diweddaraf ar gyfer firysau anadlol, yn cynnwys COVID-19

Gall heintiau anadlol gael eu trosglwyddo’n hawdd rhwng unigolion. Mae’n bwysig ichi fod yn ymwybodol o’r symptomau er mwyn ichi allu cymryd camau i leihau’r risg o ledaenu haint i bobl eraill. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau Canllawiau i bobl â symptomau haint anadlol, yn cynnwys COVID-19, yma.