Pam gwirfoddoli i elusen?!  

Mae astudiaethau wedi dangos bod rhoddi yn fuddiol i wrthsefyll straen, iselder ysbryd a gorbryder, a hefyd yn fodd i’ch cadw wedi’ch ysgogi yn feddyliol, gwella’ch hunanhyder a rhoi ichi synnwyr o bwrpas.  

Bydd bod yn elusengar hefyd yn help i ddysgu’ch plant am effaith rhoi yn ôl i’r gymuned.