Wythnos y Gwirfoddolwyr

Mae Wythnos y Gwirfoddolwyr yn ddathliad blynyddol o gyfraniad  miliynau o bobl ar hyd a lled y DU drwy wirfoddoli yn eu cymunedau.

Mae Wythnos y Gwirfoddolwyr ynglŷn â dathlu a diolch i’r bobl sy’n rhoi o’u hamser i wneud gwahaniaeth,. P’un a ydych yn rhan o sefydliad gwirfoddol neu’n wirfoddolwr eich hun, dyma sut i wneud eich wythnos mor wych â phosibl Byddwn yn rhan o – Wythnos y Gwirfoddolwyr  (volunteersweek.org)