Digwyddiad ‘Cyfarfod â’r Cyllidwyr’ CVSC

Yn gweithio yn y trydydd sector? Oes gan eich grŵp syniad am brosiect? Yn chwilio am gyllid?

Mae CVSC yn hyrwyddo digwyddiad misol i ddod o hyd i Gronfa Gyllido sy’n benodol ar gyfer grwpiau a sefydliadau cymunedol. Yno y mae’r canlynol

  • Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol,
  • Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog,
  • Cronfa Gwastadeddau’r Rhyl
  • Cronfa Fferm Wynt Gwynt y Môr
  • Swyddog Ariannu Cyngor Gwasanaethau Gwirfodddol Conwy

I archebu’ch lle cysylltwch â ni yn awr ar grants@cvsc.org.uk.