Ymchwil Llywodraeth Cymru ar effaith pandemig Covid-19 ar deuluoedd a phobl ifanc ledled Cymru – Allwch chi helpu?!

Mae Miller Research wedi ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i gynnal gwaith ymchwil i’r pandemig. 

Yn yr ail gam hwn, hoffai Ymchwil Miller gynnal cyfres o grwpiau ffocus ag amrywiol weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant ifanc oed 0-7 a’u teuluoedd yng Nghymru – er enghraifft ymwelwyr iechyd, nyrsys meithrin, therapyddion lleferydd ac iaith,  staff lleoliadau gofal plant a.y.b. 

Nod y gwaith ymchwil hwn yw casglu ynghyd gymaint o ymarferwyr â phosibl sydd â phrofiad “llawr gwlad” o’r system blynyddoedd cynnar yng Nghymru.  

Os ydych â diddordeb mewn cymryd rhan yn un o’n grwpiau ffocws sydd wedi’u trefn, neu  os hoffech wybodaeth am y gwaith ymchwil, cysylltwch â Tom@miller-research.co.uk) neu Maya Richardson (maya@miller-research.co.uk