Hanner tymor ‘Mai Mawrhydig’ yng ngofal safleleoedd Cadw ar hyd a lled Cymru.

O Fai 27 i Fehefin 4, bydd safleoedd Cadwyn cynnwys caer hynafol, abatai a chestyllyn cynnal llu o weithgareddau hanesyddol a diwylliannol o sawl math, gan ddarparu diwrnod allan, llawn cyffro, ar gyfer y teulu cyfan.

Cliciwch yma