Clwb Hwb: Datblygu Clwb Gofal Plant All-Ysgol sydd yn amryweddol, yn wrth-hiliol ac yn gynhwysol – 13/11/24 (20948)

£0.00

13/11/2024 | 18:30 – 19:30 | Online

Nifer:

Disgrifiad

Gweithdy i symud yn ei flaen eich dysgu proffesiynol ar wrth-hiliaeth yn eich lleoliad.

13/11/2024 | 18:30 – 19:30 | Online