Clwb Hwb: Cefogaeth i baratoi cais o ansawdd am grant – 10/09/2024 – sesiwn bore (21017)

£0.00

Ar-lein 10/09/2024  11.00yb – 12.00yh

Nifer:

Disgrifiad

A oes arnoch angen cefnogaeth i ysgrifennu ceisiadau da am grantiau? Os mai’r ateb yw Oes, yna dyma’r weminar i chi. Ewch i nôl eich paned ac ymunwch â i, yna fe wnawn eich arwain drwy’r broses o ddatblygu cais o ansawdd am grant. Rhown syniadau i chi ar ble i ddod o hyd i grant, sut i gynllunio a beth i’w gynnwys, ynghyd â’r cyfle i ofyn cwestiynau.

Ar-lein 10/09/2024  11.00yb – 12.00yh