Diwrnodau Ymwybyddiaeth

Diwrnod Gwerthfawrogi Gweithwyr

Y tu ôl i bob sefydliad llwyddiannus mae tîm o weithwyr ymroddedig sy’n dod â’u hangerdd, talentau a gwaith caled i’r bwrdd bob dydd. Mae Diwrnod Gwerthfawrogi Gweithwyr yn gyfle euraidd i gyflogwyr a rheolwyr fynegi diolch a chydnabod cyfraniadau amhrisiadwy aelodau eu tîm.

Beth yw’r Diwrnod Gwerthfawrogi Gweithwyr?

Mae’r Diwrnod Gwerthfawrogiad Gweithwyr yn ddigwyddiad nodi answyddogol a ddathlir mewn amrywiol wledydd, lle gall cyflogwyr a rheolwyr  gymryd munud i ddangos eu gwerthfawrogiad o o ymdrechion a chyfraniadau eu cyfogeion. Y mae’n ddiwrnod i feithrin amgylchedd  gwaith cadarnhaol a chryfhau’r cwlwm rhwng cyflogwyr a chyflogeion.

Pryd mae’r Diwrnod Gwerthfawrogiad Gweithwyr?

Dathlir Diwrnod Gwerthfawrogiad Gweithwyr ar ddydd Gwener cyntaf mis Mawrth bob blwyddyn. Yn 2024, bydd yn disgyn ar Fawrth 1af.

Diwrnod Gwerthfawrogi Cyflogeion 2024 – Calendr Digwyddiadau 2024