Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!


Sefydliad Blue Spark 

Mae’r uchod yn cefnogi addysg a datblygiad plant a phobl ifanc drwy ddarparu grantiau am brosiectau addysgol, diwylliannol, chwaraeon ac arall.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.  


Cyllid o Sefydliad Lloyds yn Lloegr a Chymru

Mae’r Lloyds Foundation yn partneru ag elusennau bychain a lleol sy’n gweitho gyda phobl sy’n wynebu problemau a  rhwystrau cymhleth. Trwy gyllido anghyfyngedig a chefnogaeth i ddatblygu, maent yn gweithio ochr yn ochr â’r rhai sy’n deall cymhlethdod  y problemau y mae pobl yn eu hwynebu, ac yn y  lle gorau i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth. information