Digwyddiadau Darparwyr AGC

Rydym yn cynnal dau ddigwyddiad ym mis Ebriill ar gyfer darparwyr gofal plant a chwarae lle byddant  yn cael cyfle i glywed gan ddarparwyr eraill sydd wedi cyflawni un radd ‘rhagorol’ neu fwy.

Caiff y digwyddiadau eu cynnal ar Teams a byddwn yn defnyddio cyfieithu ar y pryd ar gyfer y digwyddiadau hyn.

Dydd Mawrth,  Ebrill 16, 18:30-20:30

Dydd Iau,  Ebrill 25, 10:00-12:00 hanner dydd

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i agc.cyfathrebu@llyw.cymru

16 a 25 Ebrill 2024 – digwyddiadau rhithwir i ddarparwyr | Arolygiaeth Gofal Cymru