Y Diwrnod Chwarae Rhyngwladol: Mehefin 11eg 2024

Ar Ddydd Llun Mawrth 25 2024, mabwysiadodd Cymanfa Gyffredinol y Cenhedloedd Unedig benderfyniad i gynnal diwrnod ymwybyddiaeth ryngwladol o chwarae. Cynhelir y  DIWRNOD Chwarae CENEDLAETHOL  ar FEHEFIN 11, 2024 a yn flynyddol wedi  hynny.

Sut fyddwch chi’n nodi Diwrnod Rhyngwladol Chwarae? A pheidiwch ag anghofio ein bod ni yn y DU yn ogystal yn dathlu’r Diwrnod Chwarae Cenedlaethol bob blwyddyn.

Gwelwch y fideo a’r adnoddau ar wefan yr IPA: https://ipaworld.org/news/under-the-same-sky/

I ddarllen am hyn: IPA-UNDER-THE-SKY-NEWSPAPER-2016_17-Final-Print-version.pdf (ipaworld.org)