Yn Cau yr Wythnos Yma: Yr Ymgynghoriad ar Gofrestriad Proffesiynol y Gweithlu

Mae’ch barn chi‘n cyfri. Mae Llywodraeth Cymru’n ceisio safbwyntiau pawb sy’n gweithio yn y maes gofal plant sy’n gofrestredig ag AGC, a darpariaethau chwarae, i ymateb i’r ymgynghoriad ar gofrestru’n broffesiynol y gweithlu gofal plant a gwaith chwarae.

Ymatebwch erbyn Dydd Iau, Mawrth 7fed i gael lleisio’ch barn.

https://bit.ly/42OeAjj

Darllen mwy:https://www.clybiauplantcymru.org/cy/blog/ymgynghoriad-ar-gofrestru-proffesiynol-y-gweithlu-gofal-plant-a-gwaith-chwarae/

Mae Cwestiynau Cyffredin hefyd ar gael.