Ioga Cosmic Kids – helpu plant gyda straen a meddylgarwch

Ioga, meddylgarwch ac ymlacio i blant, anturiaethau rhyngweithiol sy’n adeiladu cryfder, cydbwysedd a hyder – ac yn cael y plant i ymddiddori mewn ioga a meddylgarwch yn gynnar mewn bywyd! Cyfres hwyliog ynghylch meddylgarwch, a fydd yn eu helpu i ddatblygu ymwybyddiaeth o’u hemosiynau.

https://www.youtube.com/user/cosmickidsyoga

25 Fun Mindfulness Activities for Children & Teens (+Tips!) (positivepsychology.com)