Sut i gefnogi plentyn sydd o dan straen

Nid yw pob straen yn niweidiol. Weithiau y mae’n helpu plant i ateb her, megis ffocysu ar gyfer arholiad. Ond mae adegau pan y gall straen wneud pethau’n fwy anodd.

Gadewch i’r plentyn wybod nad oes angen iddo boeni ynghylch teimlo o dan straen. Gallwch ddangos iddyn nhw  sut i reoli’r emosiynau hyn mewn ffordd iach. Gweler mwy o wybodaeth yma.