Blog: Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a’r Cod ADY

Fel y gwyddom, mae’r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a’r Cod ADY wedi’u diweddaru yng Nghymru. Gyda hyn daw set newydd o reoliadau statudol gyda’r dyhead i wneud y system yn fwy effeithlon, nid yn unig ar gyfer plant a phobl ifanc ag ADY, ond hefyd ar gyfer y rhieni a’r gofalwyr sy’n eu cefnogi.

Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) a’r Cod ADY | cwlwm