Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!


Cychwyniadau cadarnach Tesco  

Mae Tesco Stronger Starts yn cefnogi miloedd o brosiectau ac achosion da cymunedau lleol ar hyd a lled y DU. 

Mae’r cynllun ar agor i bob ysgol, elusen gofrestredig a sefydliadau nid-er-elw, a rhoddir y flaenoriaeth i brosiectau sy’n darparu bwyd a chefnogaeth ar gyfer pobl ifanc. 

Gallai’r canlynol fod yn enghreifftiau o geisiadau cymwys â’u ffocws ar sicrhau bwyd digonol:    

  • Ysgol sy’n darparu bwyd i ddisgyblion ar gyfer clybiau brecwast neu fyrbrydau trwy gydol y dydd. 
  • Ysgol sydd eisiau prynu offer ar gyfer gweithgareddau awyr agored neu dan do. 
  • Ysgol sydd eisiau datblygu ardal tyfu bwyd. 
  • Ysgol sy’n cefnogi clwb ôl-ysgol. 
  • Sefydliad gwirfoddol sy’n gweithio gyda theuluoedd i redeg banc bwyd. 
  • Sefydliad sy’n mynd i’r afael â gwyliau llwglyd. 
  • Prosiect bwyta’n iach sy’n cefnogi teuluoedd i goginio prydau iach ar gyllideb. 
  • Grŵp Brownis neu Sgowtiaid ag angen cyllid ar gyfer offer neu weithgareddau chwarae newydd. 

Tesco Stronger Starts