Ein taith wrth-hiliol yn Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Fe wnaethom ddechrau ar ein taith wrth-hiliol sawl blwyddyn yn ôl. Mae wedi bod yn ddiddorol adfyfyrio ar yr hyn yr ydym wedi’i wneud hyn yn hyn, ac fe rannwn ein profiadau er mwyn i’n clybiau allu addasu/gwella ar rai o’n camau hyd yma. Hoffem glywed gennych os oes gennych unrhyw feddyliau neu syniadau yr hoffech eu rhannu â ni.

Blog Gwrth-hiliol Medi 2023