Ydych chi’n cau dros gwyliau’r haf?

Peidiwch anghofio bod angen i rieni sydd am fanteisio ar y  Cynnig Gofal Plant Cymru ym mis Medi gadarnhau eu Cytundebau ar-lein gyda chi cyn ichi gau! 

Rhannwch y ddolen hon i’w helpu nhw:
Cynnig Gofal Plant Cymru | Help Gyda Chostau Gofal Plant yng Nghymru | LLYW.CYMRU  

Neu gallan nhw ffonio ein llinell gymorth ar 03000 628 628📞