Ydych chi’n nabod plentyn a hoffai fod yn rhan o gyfres deledu newydd i blant?

Byddan nhw’n dysgu sut i goginio pryd arbennig i deulu, ffrindiau, cyd-aelodau tîm neu ar gyfer achlysur arbennig, yn gyfnewid am ddangos i ni eu hobi neu sgiliau rhyfeddol.  Os  ydych chi’n nabod rhywun a fyddai’n hoffi bod ar y sioe hon, rhannwch y ddolen yma â’u rhieni neu warchodwr.  

https://www.jamieoliver.com/cooking-for-kids/