Y Sefydliad Gwaith Chwarae Cyfrarfod Blynyddol Agored & Arolwg

Fe’ch gwahoddir i Gyfarfod Blynyddol Agored y Sefydliad Gwaith Chwarae!  

Dydd Mercher 19eg Gorffennaf11yb – 1yh | drwy Zoom  

Bydd y Cyfarfod Agored yn gyfle i aelodau a’r rhai nad ydynt yn aelodau gael gwybod beth mae’r Sefydliad Gwaith Chwarae wedi bod yn gweithio arno dros y flwyddyn ddiwethaf, a hefyd i glywed gan bob un o fyrddau chwarae cenedlaethol Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon am y syniadau diweddaraf a’r camau ymlaen a gymerwyd  ym mhob  cornel o’r DU.  

I’ch atgoffa, gallwch hefyd ymuno â’r Sefydliad Gwaith Chwarae AM DDIM, ewch i’r wefan.

https://playworkfoundation.org.uk/join/


Mae gan y Sefydliad Gwaith Chwarae ddiddordeb mewn do di wybod sut beth yw’r sector Gwaith Chwarae yn y DU, ac mae arnynt angen ichi eu helpu drwy ateb arolwg cyflym, 5-munud.  

https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h4pWthkblUymGg56Uv8HOFYtJaubaFBHjiiXsfYcaX9UNUs5RU1UUllFVzNWU1ZVMEo3ODFOWERNMC4u