Peidiwch â meddwl ‘beth os ydw i’n anghywir?’. Meddyliwch ‘beth os dwi’n iawn?’

Mae’r Dirprwy Wenidog  dros y Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi pwyso ar bobl i godi’u llais os oes ganddynt bryderon ynghylch camdriniaeth o blentyn, wrth i ymgyrch newydd gael ei lansio ar ddechrau’r Wythnos Ddiogelu Genedlaethol.

Cewch wybod mwy yma