Eich safbwyntiau ar Gofrestru’r Gweithlu Gwaith Chwarae yng Nghymru

Gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs a Chwarae Cymru, gan gynrychioli Gweithwyr Chwarae, yn ceisio’ch safbwyntiau ar gofrestriad proffesiynol y gweithlu Gwaith Chwarae.

 

I gael gwybod beth mae hyn yn ei olygu, gwyliwch ein fideo a helpiwch ni i’ch cynrychioli chi drwy gwblhau ein harolwg byr.

 

Fideo

Arolwg