Cyfleoedd Ariannu

We are delighted to share with you some funding opportunities.  Don’t forget that we can support you in completing applications, so please get in touch if you need our help!


Ariannu awdurdod lleol (Casnewydd, Conwy), Cysylltwch â’h Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant, Clare Dare neu Rachel Tustin.


Sefydliad Elusennol Trusthouse

Rhoddir grantiau o £2000- £10,000.

Mae cod post eich sefydliad o fewn y canlynol yn y Mynegai Amddifadedd Lluosog:

  • Os ydych wedi’ch lleoli mewn ardal drefol, mae’n rhaid eich bod yn y 15% isaf o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig.
  • Os ydych mewn ardal weledig, mae’n rhaid i chi fod yn  y 50% isaf o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Eiriolwyr Cymuned Persimmon

Mae’r uchod yn rhoi rhoddion o hyd at £6,000 bob chwarter i’r sefydliadau lleol hynny sy’n guriad calon ein cymunedau.

Cliciwch yma am wybodaeth bellach