Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!  


Cronfa ‘Which?’  

Mae Cronfa ‘Which?’ yn cynig grantiau i gefnogi prosiectau ymchwil sy’n anelu at wella dealtwriaeth o faterion prynwyr y mae cymunedau amryweddol a than anfantais yn eu profi. 


Sefydliad Garfield Weston  

Grantiau i gefnogi elusennau a’u gwaith hollbwysig ar hyd a lle y DU.