Cyfleoedd Ariannu

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym rannu â chi rai cyfleoedd am ariannu. Peidiwch ag anghofio y gallwn eich cefnogi i gwblhau ceisiadau, felly cofiwch gysylltu os oes arnoch angen ein help!

______________________________

SPAR 100k Cashback Cymunedol yn Dychwelyd –  Cewch wneud cais  hyd at Fai 22ain .

Mae Cashback Cymunedol SPAR yn ôl am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Oherwydd llwyddiant anhygoel cynllun Cashback Cymunedol gwerth £100,000 y llynedd, mae SPAR yn lansio ei drydydd cynllun Cashback Cymunedol gwerth £100,000, gan roi grantiau amrywiol i sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol ac elusennau.

______________________________

Cronfa Gymunedol Arnold Clark Community Fund