Manteision Clybiau All-Ysgol – gwrandewch yma!

Gwrandewch yma  ar fanteision Clybiau All-Ysgol a sut y maent yn cynnig cyfleoedd ar gyfer 3 elfen allweddol Ysgolion Bro: ymgysylltu â theuluoedd; ymgysylltu â’r gymuned; a gwaith aml-asiantaethol. Darllenwch ein hadnodd sy’n cyd-fynd ag astudiaethau achos yma.

Yn unol ag ethos Ysgolion Bro, mae clybiau’n cael effaith gadarnhaol ar fywydau teuluoedd ac aelodau’r gymuned, gan helpu i ddatblygu cymunedau sy’n ffynnu, wedi’u grymuso ac yn gysylltiedig.