Bwletin Cyflogwr CThEM

Mae CThEM yn cyhoeddi Bwletin Cyflogwyr 6 gwaith y flwyddyn, gan roi i gyflogwyr ac asiantau y wybodaeth ddiweddaraf ar bynciau a materion a allai effeithio arnynt.

Mae rhifyn Rhagfyr o’r Bwletin Cyflogwyr yn cynnwys erthyglau ar:

  • Lleihad yng nghyfradd cyfraniadau Yswiriant Gwladol o Dachwedd 6 2022 – arweiniad wedi’i ddiweddaru
  • Treuliau a buddion cyflogresu ar gyfer blwyddyn dreth 2023 i 2024
  • Treth Pecynnu Plastig – gwirio os oes angen cofrestru eich busnes
  • Newidiadau i gyfraddau treth ceir cwmnïau o Ebrill 2025
  • Cynllun y Diwydiant Adeiladu – cais am ddatganiadau taliadau a didyniadau
  • Bwrdd Cynghori ar Faich Gweinyddol (ABAB) – adroddiad ‘Tell ABAB’ 2021 i 2022