Cyfrifiad 2021 yn datgelu: Lleihad yn nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghymru yn ystod y ddegawd ddiwethaf

EI SIARAD NEU’I CHOLLI!

Mae nifer y siaradwyr Cymraeg wedi lleihau yn y ddegawd olaf, a llai o blant yn  siarad yr iaith.

Cysylltwch â ni i weld sut y gallwn ni eich cefnogi chi i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn eich lleoliad er mwyn gwenud eich rhan dros Cymraeg 2050, un cam ar y tro.

Addewid Cymraeg Clybiau