Gweminar CTHEM 29/11/22

Bydd CTHEM yn cynal weminar arb a bobl sy’n gymwys, sut i gyfrif a thalu Tâl Salwch Statudol; pa rai yw’r diwrnodau cymhwyso a chyfnodau cywllt, a pha gofnodion i’w cadw. 

Cofrestrwch yma