Ysbrydoli! Gwobrau Tiwtoriaid

Ydych chi wedi cael Swyddog Hyfforddi sydd wedi’ch ysbrydoli? Mae Ysbrydoli! GwobrauTiwtoriaid  yn chwilio am  diwtoriaid a mentoriaid sy’n rhagori yn eu maes sy’n mynd  yn ‘uwch a thu hwnt’ i’r hyn a ddisgwylir ganddynt.

Mae’r gwobrau yn dathlu ymdrech ac ymroddiad rhagorol tiwtoriaid a mentoriaid i helpu oedolion sy’n ddysgwyr i gyflawni eu huchelgais, oherwydd y tu ôl i oedolion sy’n ddysgwyr  llwyddiannus y mae mentoriaid a thiwtoriaid sy’n ysbrydoli.

Dyddiad cau cynigion: Dydd Llun 15 Ionawr 2024.

Ysbrydoli! Gwobrau Tiwtoriaid – enwebiadau ar agor – Sefydliad Dysgu a Gwaith)