Teulu Cymru Gofal plant a chymorth i’r teulu

Yr wythnos nesaf mae Llywodraeth Cymru yn lansio Teulu Cymru, brand newydd sy’n dod â’i phrif ymgyrchoedd gofal plant a magu plant ynghyd o dan yr un to.

Mae Teulu Cymru yma ar gyfer rhieni a theuluoedd plant 0-18 oed, gan neu cyfeirio at lawer o wahanol ffynonellau cymorth ymarferol ac ariannol Llywodraeth Cymru.

O awgrymiadau magu plant a chyngor datblygu arbenigol i helpu gyda chostau gofal plant. Mae Teulu Cymru yn ei gwneud hi ychydig yn haws i rieni ddod o hyd i’r cymorth hwn mewn un lle.

Rhannwch y negeseuon isod o’ch sianeli cyfryngau cymdeithasol eich hun a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y cyfrifon hyn wrth baratoi ar gyfer pan fyddant yn dod yn sianeli newydd Teulu.Cymru yr wythnos nesaf.

 

Croeso i’r Teulu!

https://www.instagram.com/p/C5YW-1JP0Z7/

https://www.instagram.com/p/C5YXJsxt3oy/

https://www.facebook.com/talkwithmewales/videos/944161320707371/

https://www.facebook.com/talkwithmewales/videos/1925725571156214/